Minder ziekteverzuim in een schoon pand

Verschillende onafhankelijke onderzoeken hebben onomstotelijk aangetoond dat werknemers zich prettiger voelen en beter presteren in een schone omgeving. Ruim een derde van de werkende Nederlandse bevolking zit in kantoren.

Sick building syndrome

Een grootschalig onderzoek, gedaan in de jaren 90, heeft aangetoond dat de helft van de kantoorgebouwen vallen onder de noemer ongezond. Men schat dat dat nu ongeveer nog een derde van de kantoorgebouwen is, er is dus progressie. Hoe belangrijk denkt u dat schoonmaak is in het terugdringen van het ziekteverzuim?

Werknemers geven zelf aan beter te kunnen werken in een schone werkomgeving (79%) en een ruime meerderheid (98%) zegt zich prettiger te voelen in een dergelijke omgeving, lijkt logisch. Maar blijkbaar niet zo logisch dat bedrijven en organisaties voldoende investeren in schoonmaak. Het blijkt namelijk dat zo’n 37% van de werknemers het gevoel heeft dat er binnen het bedrijf waar zij werken wordt bezuinigd op schoonmaak.

Schoonbeleving

Hoe is de schoonbeleving in de praktijk? De meeste werknemers vinden hun werkomgeving over het algemeen schoon (67%), maar er zijn plaatsen en materialen die als minder schoon worden ervaren. Zo wordt de pc als minst schoon beschouwd (45%) gevolgd door de vloeren (42%), de ramen (40%) en het plafond (39%).

De Top 5 van de grootste ergernissen binnen de werkomgeving.

  1. Vies sanitair / vies toilet (75%)
  2. Vies bureau (36%)
  3. Vieze werkkamer (34%)
  4. Vieze PC (28%)
  5. Vieze kantine (21%)

Kwaliteit en realiteit

Schoonmaakbeleving zegt natuurlijk niet alles over de kwaliteit van de schoonmaak. Dat blijkt duidelijk uit een onderzoek naar schoonmaakkwaliteit dat is gehouden in opdracht van het ministerie van OCenW. Daaruit blijkt dat de kwaliteitsbeleving van een gebruiker niet altijd overeenkomt met de resultaten van de technische kwaliteitsmeting. In 25% van de gevallen kwam het voor dat de beleving tussen de voldoende en zeer goed lag, terwijl de objectieve meting onvoldoende aangaf. Ook het omgekeerde kwam voor, alleen in mindere mate. In 12,5% was de beleving van de gebruikers slecht tot matig/onvoldoende, terwijl de technische schoonmaakkwaliteit het tegendeel beweerde.

De meningen tellen

Al met al heeft iedereen wel een mening over hoe schoon zijn of haar werkplek is. In een schone omgeving voelen mensen zich prettiger, dus ook uw werknemers. Het lijk dus zaak om meningen van werknemers mee te wegen in het bepalen van een schoonmaakprogramma. Behalve een prettig gevoel, zal een werknemer ook een hogere productiviteit hebben en minder vaak ziek zijn. De beleving van de schoonmaakkwaliteit heeft dus ook een bedrijfseconomisch belang.